Welkom bij Besnijdenis Centrum Nederland

Besnijdenis Centrum Nederland Utrecht Lombok

Welkom bij Besnijdenis Centrum Nederland

Besnijdenis Centrum Utrecht is in 2002 opgericht door de huisarts Lex Klein en de chirurgen Roderick Schmitz en Egbert Verleisdonk. Het centrum is gevestigd in Gezondheidscentrum Lombok, waar op zaterdagen besnijdenissen worden uitgevoerd.

Aanmelden

App4

Telefonisch

Voor het maken van een afspraak voor een besnijdenis of voor informatie belt u op dinsdag- of op vrijdagochtend naar telefoonnummer 085-487 15 06.

Aanvraag reizigersadvies GC Lombok

Formulier

U kunt uw zoon aanmelden voor een besnijdenis via het contactformulier op de website. U krijgt schriftelijk bericht op het adres dat u hebt opgegeven.

Over het centrum

Besnijdenis Centrum Nederland (BCN) is de oudste en de grootste kliniek voor besnijdenissen in Nederland, waar sinds 2001 meer dan 85.000 jongens en mannen zijn besneden. BCN telt 9 gespecialiseerde centra verspreid over Nederland waar ervaren artsen besnijdenissen uitvoeren bij jongens en mannen onder plaatselijke verdoving.

De artsen van Besnijdenis Centrum Nederland verrichten op een zorgvuldige en medisch verantwoorde wijze besnijdenissen bij jongens en mannen. Wij streven naar een optimaal resultaat van onze ingrepen en naar een zo gering mogelijk aantal complicaties. Voor de patient moet de ingreep zo min mogelijk belastend zijn, door toepassing van goede verdoving en sedatie.

Wanneer er sprake is van een sterk vernauwde voorhuid (phimosis) is een besnijdenis medisch noodzakelijk. Religieuze of culturele redenen van ouders om hun zonen laten besnijden vinden wij ook een goede reden om de ingreep uit te voeren. Besnijdenissen onder narcose in het ziekenhuis vinden wij onnodig belastend voor het kind en onnodig duur (voor de ouders).

Meer informatie

Contactgegevens

Bezoekadres

Gezondheidscentrum Lombok
J. P. Coenstraat 200
3531 HX Utrecht

Aanmelden & informatie

Online aanmelden en overzicht besnijdenisdata, zie de website.

Aanmelding per telefoon voor Besnijdenis Centrum Utrecht: 085 - 487 15 06.

(voor informatie of wijzigen afspraak bij voorkeur bellen op dinsdag of vrijdag 09:00 – 13:00 uur)