Praktijkondersteuner Ouderen

Praktijkondersteuner ouderenzorg GC Lombok

Praktijkondersteuner Ouderen

De Praktijkondersteuner Ouderen (ouderen verpleegkundige) ondersteunt de huisartsen bij de zorg voor oudere patiënten vanaf ± 60 jaar. Dit houdt in dat zij tijdens huisbezoeken, samen met de patiënt, inventariseert wat er nodig is op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid en welbevinden.

De praktijkondersteuner probeert de zelfredzaamheid van ouderen te verbeteren en hen de regie over hun eigen leven te laten behouden. De Praktijkondersteuner Ouderen werkt nauw samen met uw huisarts en brengt hem/haar regelmatig op de hoogte. Daarnaast neemt zij enkele taken van de huisarts over.

U kunt bij de Praktijkondersteuner Ouderen terecht voor:

  • Hulp bij het aanvragen van voorzieningen (rollator, rolstoel, alarm, etc.)
  • Om u in contact te brengen met de juiste instanties
  • Als u zorgt voor een zieke partner, familielid of kennis (mantelzorg)
  • Ondersteuning van patiënten en naaste in de laatste levensfase (samen met huisarts)
  • Injecteren, wondcontrole, ziekenhuisbezoeken en controles van bloeddruk, bloedsuiker en gewicht
  • Coördinatie tussen zorgverleners als u bij meerdere zorgverleners onder behandeling bent
  • Hulp bij het vinden van de juiste oplossing als thuis wonen niet meer mogelijk is