Duurzaam Gezondheidscentrum Lombok

Wist u dat 7% van de totale CO2 uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door de gezondheidszorg? En dat klimaatverandering invloed heeft op onze gezondheid?

Als gezondheidscentrum staan wij achter de doelstellingen van de green deal duurzame zorg en streven wij naar verduurzaming van de eerstelijnszorg. Heeft u zelf ideeën of tips voor onze duurzame praktijkvoering, dan horen wij dat graag van u.

Wilt u hier meer over weten, klik dan op de onderstaande onderwerpen:

Het veranderende klimaat heeft wereldwijd invloed op de gezondheid. In Nederland merken we momenteel vooral de gevolgen van luchtvervuiling en extreme warmte.

Gevolgen van klimaatverandering:

 • Door de toename van luchtvervuiling komen ziektes als Astma en COPD meer voor.
 • Toegenomen warme periodes verlengen het pollenseizoen waardoor mensen meer last hebben van hooikoorts en hun astma.
 • Bij extreme warmte is er een verhoogd risico op hartinfarcten, zonnesteken en uitdroging.
 • De toegenomen intensiteit van de zon verhoogt de kans op het ontwikkelen van vormen van huidkanker.
 • Klimaatverandering en gebruik van pesticiden dragen bij aan toename van infectieziektes overdraagbaar door dieren. Denk hierbij aan de toename van het aantal teken en daardoor de kans op het krijgen van de ziekte van Lyme.
 • Afname van biodiversiteit en verlies van ecosysteem (minder groen om je heen) en stress om de veranderende wereld kan psychische klachten geven en bijvoorbeeld depressies in de hand werken.

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de totale CO2 uitstoot in Nederland.

Dit komt mede door:

 • Het stroomgebruik van gebouwen (±30%), medische apparaten (6%), transport, ICT en sanitair (11%) en het reizen door medewerkers (22%). 
 • Medicijnresten die in het grondwater belanden zorgen voor ernstige vervuiling van het grondwater, welke vooralsnog niet adequaat te zuiveren zijn.
 • Productie van medicijnen zorgt voor milieuproblemen in de landen waar ze gefabriceerd worden (veelal derdewereldlanden waar geen goede controle is op beheersing van de milieu impact)

De meeste ziekenhuizen en de landelijke huisartsenverenigingen hebben de green deal ondertekend. Hiermee geven zij aan zich in te zetten om in 2030 49% van de CO2 uitstoot verminderd te hebben en in 2050 CO2 neutraal te zijn.

Gezondheidscentrum Lombok heeft een commissie duurzaamheid. Deze commissie kijkt naar mogelijkheden om het gezondheidscentrum steeds verder te verduurzamen en adviseren eventueel bij nieuwe aanschaffen of praktijkaanpassingen. Ook zet deze commissie zich in om medewerkers te informeren en stimuleren in duurzame leefstijl en milieuvriendelijke keuzes.

Een aantal voorbeelden:

 • Dubbelzijdig printen en reduceren papierverspilling
 • Cartridges worden gerecycled
 • LED verlichting
 • Afval scheiden
 • Inkoop van veelal biologische producten
 • Bij bijeenkomsten is de catering vegetarisch
 • Automatisch uitschakelen van computers aan het eind van de dag
 • Nascholing over medicijnresten en grondwater
 • Bij aanschaf nieuwe producten wordt altijd afgewogen of het de meest duurzame optie is en of het echt nodig is.
 • Duurzame bankrekeningen

Uw handelen kan wel degelijk invloed hebben op het verkleinen van het klimaatprobleem. Ook de risico’s voor uw eigen gezondheid kunt u verkleinen. Lees hieronder hoe u dat kunt doen. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met uw behandelaar in dit gezondheidscentrum.

Medicatie:

 • Ook medicijnen zonder recept (bv pillen die u bij de drogist koopt) kunnen schadelijk zijn voor het milieu. Koop daarom kleine hoeveelheden zodat u niet teveel overhoudt. Overweeg of overleg met uw arts of er ook alternatieven zijn.
 • Spoel nooit medicijnen door het toilet of gootsteen.
 • Lever medicatie die niet meer gebruikt wordt en de verpakkingen in bij de apotheek. Zij zorgt voor een veilige en meest duurzame verwerking.

Leefstijl:

 • Ga over op een meer plantaardige leefstijl.
  • Dierlijke producten (vlees, zuivel en eieren) hebben een veel grotere impact op het milieu dan plantaardig voedsel. Een koe stoot bijvoorbeeld methaan uit dat 23 keer krachtiger is dan broeikasgas. Ook wordt er voor het voeden van 1 vleeseter 7 keer meer landbouwgrond gebruikt dan voor een vegetariër en tot 20 keer meer dan voor een veganist.
  • Het eten van minder dierlijke producten verlaagt het risico op hart- en vaatziektes , diabetes en het ontwikkelen van overgewicht.
 • Gebruik voor korte afstanden de fiets of ga te voet.
  • Beweging vermindert risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziektes, diabetes en overgewicht. Ook zorgt het voor minder ziekenhuisopnames.
  • Minder uitlaatgassen vermindert SMOG vorming in je directe omgeving
 • Niet roken
  • Roken en passief roken verhoogt het risico op ontwikkelen van longziektes
 • Zorg voor groen in je omgeving
  • Groene ruimtes (planten) in steden verminderen de kans op stress, depressie en angst. Ook voor opgroeiende kinderen is dit zeer belangrijk voor hun toekomstige geestelijke ontwikkeling.