Samen werken aan zorg

Samen komen we verder dan alleen. Daarom werken we als gezondheidscentrum samen met zorgverleners en partners om de beste zorg te leveren. Dit doen we in ons centrum, in de wijk Utrecht-West en in de stad Utrecht. Lees hieronder meer.

In het gezondheidscentrum werken de verschillende zorgverleners en praktijken nauw met elkaar samen. De lijnen zijn kort, waardoor we u als patiënt sneller en beter kunnen helpen. Deze samenwerking gaat verder dan alleen zorg leveren. We willen samen de zorg voor u zo goed en persoonlijk mogelijk inrichten. Daarom overleggen we regelmatig en ontwikkelen we ook gezamenlijke zorgtrajecten, bijvoorbeeld voor mensen met een chronische ziekten.

Zorgprofessionals in Utrecht-West werken samen en staan met elkaar voor:

Veerkrachtige inwoners én zorgverleners die gezond en betekenisvol in hun eigen omgeving kunnen leven en werken. We staan voor persoonsgerichte zorg met een positieve en innovatieve kijk op gezondheid.

De zorgprofessionals gaan voor onderlinge samenwerking in het medisch domein en hebben verbinding met het sociaal domein om de inwoners te ondersteunen in het behoud van hun gezondheid. Dat doen we door het initiëren en ondersteunen van gezondheid bevorderende projecten op de thema’s: ouderen, jeugd, digitale samenwerking, chronische zorg, leefstijl en GGZ.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van de zorgprojecten in de wijk:

Kansrijke start

In West werken wij intensief samen om de geboortezorg voor ouders in kwetsbare situaties te verbeteren. De verloskundigen, het buurtteam, het team van de jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau) en de huisartsen informeren elkaar snel bij kwetsbare situaties. Er is regelmatig overleg binnen het team van ‘Kansrijk Lombok’ en met de gemeente en ziekenhuizen in de buurt. We zorgen er samen voor dat het aantal acute crisissituaties vermindert en dat nog meer kinderen in Lombok een kansrijke start krijgen.

Palliatieve zorgoverleg

De huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, geestelijk verzorger, apotheker en specialist ouderengeneeskunde hebben elke zes weken overleg over de patiënten in de laatste levensfase. We stemmen af met elkaar en de patiënt en bieden op deze manier persoonsgerichte zorg.

Farmacotherapeutisch overleg

De apotheker en de huisartsen werken nauw samen rondom medicatie. Er zijn regelmatig thema-besprekingen. De mensen die veel medicatie slikken worden periodiek uitgenodigd om te kijken of alle pillen nog nodig zijn en of er bijwerkingen zijn.

Aanhoudende lichamelijke klachten:

Als lichamelijke klachten langdurig zijn, kan dat veel invloed hebben op uw leven. U kunt misschien niet meer alles doen, u wordt er somber van of angstig. De zorgprofessionals werken samen om al in een vroege fase hulp te bieden. Samen wordt gekeken naar welke gevolgen de klachten hebben op uw leven en wat kan helpen om u weer beter te voelen of weer dingen te kunnen doen die u voldoening geven.

Als het gaat om chronische pijnklachten start de behandeling meestal met een oefenprogramma bij de fysiotherapeut. Soms wordt daarnaast een behandeling bij andere zorgverleners geadviseerd. Meer weten over chronische pijn? Bekijk dan dit filmpje.

Dansante fysiotherapie

Met dansante fysiotherapie wordt gewerkt aan het herwinnen en vergroten van de  kwaliteit van bewegen. Op de muziek dagen we u uit om meer te durven en uw  bewegingsmogelijkheden uit te breiden, beter je lijf te leren voelen, rust en vertrouwen te krijgen in je lijf.

Dansante fysio is bedoeld voor mensen die door een langere periode van pijn of inactiviteit door ziekte of burn-out de vrijheid van bewegen zijn kwijt geraakt. Of voor mensen die minder in contact met hun lijf en omgeving zijn.

Binnen de lessen wordt bewogen op muziek met verschillende thema’s per les. Patronen van bewegen, intentie, ademhaling, binnen/buiten, gebruik van de ruimte, gronding, contact met je lijf, plezier.

Welzijn op recept

Wanneer u last hebt van hoofdpijn, vermoeidheid, slaapproblemen of eenzaamheid dan kan de huisarts u doorverwijzen naar iets wat energie geeft. Bijvoorbeeld yoga, wandelen, samen eten, vrijwilligerswerk, kunst. Dat noemen we “welzijn op recept’. Een welzijnswerker zoekt samen met u uit wat u leuk vindt om te doen en waar u energie van krijgt.  Vraag uw huisarts/ zorgverlener hiernaar.

Logo SterkZorg Utrecht

In Utrecht-stad werken we samen binnen Sterkzorg, een collectief van huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten. Met Sterkzorg hebben we als doel om iedereen in Utrecht stad de best mogelijke zorg te bieden. Door regelmatig te overleggen en inzichten te delen kunnen we van elkaar leren en samen de zorg verbeteren. Naast het overleg onderling, wordt binnen Sterkzorg ook regelmatig overlegd met andere zorgorganisaties, de gemeente en zorgverzekeraars. Ons motto: Samen is sterker. Kijk voor meer informatie op: www.sterkz.org.

Leefstijl

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een uitgebreid groepsprogramma voor mensen met obesitas of overgewicht met bijkomende gezondheidsproblemen.

Het programma duurt 2 jaar en wordt begeleid door een leefstijlcoach, diëtist, fysiotherapeut en/of oefentherapeut. Kijk voor het aanbod in de stad Utrecht op www.gliz.org.