Uw medisch dossier

Organisatie

De huisartsenmaatschap Lombok maakt deel uit van Gezondheidscentrum Lombok. De praktijkmedewerkers gaan zorgvuldig met uw medische en administratieve gegevens om. Andere disciplines, zoals fysiotherapeuten en psychologen, hebben geen inzage in de gegevens, met als uitzondering de apotheker bij medische noodzaak.

De praktijk is wettelijk verplicht een dossier van u bij te houden en contractueel verplicht samengestelde gegevens aan te leveren aan de Zorggroep Huisartsen Utrecht Stad en uw Zorgverzekeraar voor kwaliteitsdoeleinden en financiële afwikkeling.

Welke gegevens leggen wij van u vast?

 • Administratieve gegevens, waaronder uw naam, geboortedatum, BSN-nummer, adres, telefoonnummer , e-mailadres, uw apotheek en verzekeringsgegevens
 • Relevante persoonlijke gegevens zoals medische voorgeschiedenis, familieverband, opleiding en werk, voor zover u dit aangeeft op het inschrijfformulier
 • Verslag van de contacten die u hebt met de praktijk, zoals huisartsbezoeken, visites, telefonische gesprekken
 • Voorgeschreven medicijnen
 • Laboratorium uitslagen
 • Verslagen van specialisten of andere behandelaars waar u geweest bent
 • Röntgen uitslagen, of uitslagen van andere onderzoeken die hebben plaatsgevonden

Wie kan deze gegevens (deels) inzien?

 • Uzelf
 • De huisartsen van de praktijk die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u, inclusief waarnemende huisartsen van de praktijk tijdens afwezigheid van uw huisarts
 • Alle assistentes en praktijkondersteuners van de praktijk die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u
 • Huisartsen van Primair Huisartsenposten (alle locaties) hebben, wanneer u hiervoor specifiek toestemming hebt gegeven, bij een contact inzage in een samenvatting van uw dossier, De apotheek ziet uw voorgeschreven medicijnen en uw administratieve gegevens
 • Bij een verwijzing naar bijv. specialist of psycholoog communiceren we de reden van verwijzen en medicatiegebruik, waar nodig aangevuld met relevante informatie over de toedracht, allergieën en evt. onderzoeksresultaten
 • Zorgverzekeraar, als het gaat om de financiële afwikkeling van de zorg die aan u is gegeven, de praktijk declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar of via een Zorggroep als het gaat om programmatische zorg als u bijv. suikerziekte of COPD hebt
 • Medewerkers van Zorggroep Huisartsen Utrecht Stad, voor financiële afhandeling van ketenzorgprogramma’s waaronder Diabetes type 2 programma en COPD-programma
 • Medewerkers van ons Huisartsen Informatie Systeem en onze automatiseerder hebben incidenteel inzage in patiëntengegevens
 • Bij het delen van deze gegevens staat steeds het belang van de patiënt voorop.

Welke gegevens verstrekken wij aan wie, zonder vermelding van uw persoonsgegevens

 • Medische gegevens voor onderzoek: Erasmus Universiteit
 • Medische gegevens voor onderzoek: Julius Huisartsen Netwerk
 • Aantallen en percentages van verrichtingen van Ketenzorgprogramma’s, voor kwaliteitsverbetering aan: Zorggroep Huisartsen Utrecht Stad

Deze gegevens zijn niet herleidbaar naar u als persoon

Uw toestemming

Door u in te schrijven in onze praktijk, gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren. Als we uw gegevens niet mogen delen voor onderzoeksdoeleinden, kunt u dit bij ons aangeven.

Wij hebben vooraf uw expliciete toestemming nodig om een samenvatting van uw medische gegevens uit ons systeem aan te bieden aan de artsen van Primair Huisartsenposten. Zodra u de huisartsenpost bezoekt is deze samenvatting door de behandelend arts te raadplegen, wat de zorg efficiënter en veiliger kan maken. Vraag de assistente hoe u deze toestemming aan ons kunt geven. Uw toestemming voor deze gegevensuitwisseling kunt u op elk moment bij ons weer intrekken.

Technische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen, worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevindt. Alle dataverbindingen zijn beveiligd volgens vigerende wet- en regelgeving.

Bewaren van uw gegevens

Vanaf 1 juli 2020 is het voor iedereen mogelijk om elektronisch inzage te hebben in het dossier. In het onderstaande filmpje wordt dat verder uitgelegd. Wilt u zich aanmelden, kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

Mocht u van mening zijn dat bepaalde gegevens niet correct zijn, en wilt u deze laten wijzigen of verwijderen, overlegt u dit met uw huisarts.

Verstrekken van afschriften van dossiergegevens

Volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft u als patiënt het recht op een afschrift van uw dossiergegevens. Voor het verstrekken hiervan brengen wij geen kosten in rekening.

Tenzij u regelmatig een inzageverzoek doet, of om meer dan één kopie verzoekt, dan wordt hiervoor een vergoeding gevraagd van € 0.23 per pagina tot een maximum van € 22.50.

Dit is conform het advies van de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde).

Functionaris Gegevensbescherming

De functionaris Bescherming Personeelsgegevens voor de huisartsen is bereikbaar via: fg@huisartsenutrechtstad.nl.

Privacyverklaring

Wij hechten belang aan uw privacy. U kunt hier klikken om onze Privacyverklaring te downloaden.