Welkom bij de Psychologen

Welkom bij de psychologen in GC Lombok Utrecht

Welkom bij de Psychologen

In gezondheidscentrum Lombok werken vier GZ-psychologen, Hélène de Swart, Wendy Bosma, Stephanie Kok en Renske de Vries. Bij alle vier kunt u terecht met psychische problemen. U kunt zich aanmelden met een verwijzing van een van de huisartsen.

Wie zijn de psychologen?

Helene de Swart - psycholoog in Utrecht Lombok

Hélène de Swart

Mijn naam is Hélène de Swart. In 2003 ben ik als GZ-psycholoog een eigen psychologen praktijk begonnen in Gezondheidscentrum Lombok. Ik vind Lombok een hele leuke wijk en ook het zelfstandig werken in een groot team met verschillende disciplines maakt dit tot een hele fijne werkplek. Mijn werkwijze is open, direct en betrokken. De behandeling is naast klachtvermindering gericht op verbetering van de factoren die bijdragen tot de klachten en vergroting van het inzicht in het eigen functioneren. Vanzelfsprekend staat hierbij de hulpvraag van de cliënt centraal. Ik werk vooral met technieken uit de Cognitieve Gedragstherapie, Directieve Therapie, ACT, Mindfulness, schematherapeutische technieken en EMDR. Bezoek deze pagina voor meer informatie.

Wendy Bosma

Mijn naam is Wendy Bosma, ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Na jaren in grotere GGZ-instellingen gewerkt te hebben, werk ik sinds 2010 vrijgevestigd en sinds 2015 ook met heel veel plezier in Gezondheidscentrum Lombok. Mijn werkwijze is open, eerlijk, en direct. Soms met humor, altijd heel betrokken, gericht op de doelen en wensen van de cliënt. In de therapie werk ik met inzichten en technieken uit verschillende stromingen. Zo heb ik mij sinds het afronden van de GZ-opleiding in 2004 gespecialiseerd in onder meer EMDR, Cognitieve gedragstherapie en ACT en leer ik nog altijd graag bij. Bezoek website voor meer informatie.

mw Wendy Bosma
Stephanie Kok - psycholoog in Utrecht Lombok

Stephanie Kok

Mijn naam is Stephanie Kok en werk sinds januari 2023 als GZ-psycholoog in het Gezondheidscentrum Lombok. Ik heb in verschillende GGZ-instellingen gewerkt en in 2020 de overstap gemaakt naar het werken als vrijgevestigde psycholoog. Ik vind het prettig om te werken in een kleinere setting waarin makkelijk de samenwerking met anderen te vinden is. Na zelf langere tijd in Lombok te hebben gewoond woon ik inmiddels in Leidsche Rijn met mijn gezin. Ik ben een actieve therapeut, met een open houding. Ik probeer aan te sluiten bij de veerkracht en sterke kanten van de cliënt, om deze te versterken. Binnen de therapie gebruik ik voornamelijk cognitieve gedragstherapie, kortdurende schemagerichte therapie en EMDR. De afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in traumabehandelingen, waaronder ook post-partum problematiek. Bezoek website voor meer informatie.

Renske de Vries

Mijn naam is Renske de Vries. Ik ben GZ-psycholoog en behandel volwassenen met diverse psychische klachten. Ik ben gespecialiseerd in neuropsychologie en behandel daarom ook mensen met klachten gerelateerd aan niet aangeboren hersenletsel (NAH). De afgelopen jaren heb ik onder andere als (neuro)psycholoog gewerkt in een behandelcentrum voor mensen met NAH en daarnaast als psycholoog in de reguliere GGZ. Sinds 2022 heb ik mijn eigen praktijk, waarmee ik werkzaam ben in Gezondheidscentrum Lombok en op een locatie in Tuinwijk. Zelf woon ik ook in Utrecht, samen met mijn vriend en onze twee kinderen. Ik ben nuchter, eerlijk en pragmatisch, zowel als persoon als in het behandelcontact. In de behandeling onderzoek ik samen met de cliënt waar klachten vandaan komen en hoe hier anders mee om te gaan. Binnen de therapie werk ik onder andere met Cognitieve gedragstherapie, EMDR, ACT en schemagerichte interventies. Bezoek website voor meer informatie.

Renske de Vries

Meer over onze zorg

Voorbereiding onderzoek

Onze werkwijze

De psychologen werken concreet, praktisch en doelgericht. In de eerste twee gesprekken brengen ze samen met u de klachten in kaart. Daarna bespreken ze het behandelplan met de doelen waar u aan wil werken. De behandeling is kort, gemiddeld tussen de 8 en 15 gesprekken. Daar waar nodig werken we samen met andere disciplines in ons gezondheidscentrum.

werkwijze huisarts GC Lombok

Hierbij helpen wij

De psychologen behandelen volwassenen die hulp zoeken bij:

 • angsten
 • somberheid en depressie
 • werk- of studieproblemen
 • verwerkingsproblemen na traumatische ervaringen, ziekte of verlies
 • relatieproblemen
 • lichamelijke (spannings-)klachten
 • dwangmatig handelen of steeds terugkerende gedachten
 • overspannenheid / burnout /   piekeren
 • problemen in contacten met vrienden en familie,
 • seksuele problemen,
 • opvoedingsproblemen,
 • identiteitsproblemen
 • terugkerende problematische gedragspatronen
Wachttijden

Wachttijden

De wachttijd voor een intakegesprek is onafhankelijk van bij welke verzekeraar u verzekerd bent. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling. Na een intakegesprek is er geen wachttijd meer tot de start van de behandeling.

Contact opnemen

Om u aan te melden kunt u tijdens kantooruren bellen met een van de GZ-psychologen. U kunt een bericht inspreken op de voicemail en wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

App4

Hélène de Swart

Tel: 06 - 412 28 440
Aanwezig: ma, di, do
BIG-nummer: 99052057652
Wachttijd: Aanmeldstop tot 1.9.2024

Vakantie:

21 juni tot 1 juli 2024

MedGemak app GC lombok

Wendy Bosma

Tel: 06 - 444 31 031
Aanwezig: maandag
BIG-nummer: 99061375625
Wachttijd: Aanmeldstop

Online regelen huisarts

Stephanie Kok

Tel: 06 - 261 16 374
Aanwezig: wo, do
BIG-nummer: 89911366625
Wachttijd: Aanmeldstop

App3

Renske de Vries

Tel: 06 - 454 76 212
Aanwezig: wo, do
BIG-nummer: 19912302825
Wachttijd: Aanmeldstop

Tarieven & vergoeding

Vanuit het basispakket wordt de zorg vergoed als u voldoet aan drie regels. (1) U heeft een schriftelijke verwijzing van de huisarts naar de GZ-psycholoog. De verwijzing (2) is bij het starten van de behandeling niet ouder dan negen maanden. En (3) in de verwijzing moet staan dat er sprake is van een psychische stoornis of het vermoeden daarvan. De meeste problematieken die we behandelen worden vergoed door de verzekeraar. Het eigen risico zal door de zorgverzekeraar worden ingehouden. Aanpassingsstoornissen, relatie – en werk gerelateerde problemen worden niet vergoed vanuit het basispakket. Controleer ook uw zorgpolis of neem contact op met uw verzekeraar.

Privacy en gegevens

De psychologen houden ons aan de regels van de beroepsgroepen, de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) ten aanzien van privacy, dossiervorming, klacht- en inzagerecht, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel: de privacywet. De manier waarop zij zorg dragen voor uw persoonlijke gegevens vindt u in ons privacy statement. Op aanvraag is van hen allen een door GGZ Kwaliteitsstatuut goedgekeurd kwaliteitsstatuut verkrijgbaar.

Oud-cliënten van Pia van Heel kunnen voor dossier-vragen terecht bij Hélène de Swart. Oud-cliënten van Maria Janssen kunnen voor dossiervragen contact met haar opnemen op 06 - 40 82 54 52.