Praktijkondersteuner GGZ

Praktijkondersteuner GGZ

Praktijkondersteuner GGZ

POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisartsen - Geestelijke Gezondheidszorg. Zij zijn opgeleid om psychische klachten te behandelen op verwijzing van uw huisarts. U kunt bij hen terecht met onder andere somberheid, angst- of burn-out klachten. Ook bij lichamelijke klachten als gevoel van mentale klachten kunt u bij hen terecht.

Bij de POH-GGZ kunt u snel en laagdrempelig werken aan uw herstel. Het traject bestaat gemiddeld uit 5 tot 8 gesprekken van 30 minuten. Deze gesprekken worden vergoed door de basisverzekering. Er wordt geen aanspraak gedaan op uw eigen risico. Uw huisarts blijft door terugkoppeling op de hoogte van het traject.

De POH-GGZ heeft de volgende taken:

  • Probleem verhelderen
  • Voorlichting geven
  • Adviseren huisarts i.v.m. eventuele doorverwijzing
  • Preventie
  • Kortdurende behandeling
  • Begeleiden e-health
  • Nazorg GGZ