Welke zorg wordt vergoed

Controleer altijd uw zorgpolis en de website van uw zorgverzekeraar om zeker te zijn van uw vergoeding. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar als u meer informatie nodig heeft.

zorg vergoed huisartsen GC Lombok

Wanneer betaal ik eigen risico?

Het eigen risico is het bedrag dat u moet betalen voor de kosten die uit het basispakket wordt vergoed. In 2023 is het eigen risico € 385 voor iedereen boven de 18, kinderen betalen geen eigen risico. U betaalt dus zelf de eerste € 385 en pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. Dit geldt niet voor huisartsenzorg en verloskundigenzorg.

Afspraak reizigersadvies GC Lombok

Huisartsenzorg

De zorg die de huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners leveren wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Ook kleine ingrepen en medisch handelingen die door de assistenten worden uitgevoerd worden vergoed. Dit betekent dat u hiervoor geen eigen risico betaalt.

Uitslag onderzoek GC Lombok

Aanvullend onderzoek

Onderzoeken die door de praktijkassistente of praktijkondersteuner (POH) worden uitgevoerd worden volledig vergoed door uw verzekering en vallen niet onder het eigen risico. Overige onderzoeken zoals bijvoorbeeld bloed- of röntgenonderzoek worden vaak volledig vergoed, maar vallen wél onder het eigen risico. Dit betekent dat u voor deze onderzoeken eigen risico moet betalen.

Medicatie

Medicatie

Medicijnen die uw huisarts of specialist voorschrijft krijgt u vaak vergoed uit de basisverzekering, maar vallen wel onder het eigen risico. U moet daarvoor dus een eigen bijdrage betalen. Het kan ook zijn dat uw zorgverzekeraar alleen een bepaalde variant van een medicijn (volledig) vergoedt.

Kosten meer zorg

Overige zorg

Voor overige zorg uit de basisverzekering betaalt u wel eigen risico. Denk daarbij aan een bezoek aan een medisch specialist in het ziekenhuis, aanvullende onderzoeken (zie hierboven) en voor geestelijke gezondheidszorg na verwijzing van de huisarts.

Specialistische zorg wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt deze zorg altijd zelf. Dit geldt onder andere voor bezoeken aan de fysiotherapeut, podotherapeut, diëtist en tandarts. U kunt zich hiervoor wel aanvullend laten verzekeren. Bekijk uw verzekeringspolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.