Cliëntenraad huisartsenpraktijk

Cliëntenraad

De cliëntenraad heeft tot doel om de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen en geeft 'gevraagd en ongevraagd' advies over uiteenlopende zaken. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop u informatie krijgt. Wordt u snel genoeg geholpen, is uw privacy voldoende gewaarborgd, of hoe ervaart u de inrichting van de wachtruimte? De cliëntenraad werkt als spiegel voor de huisartsenpraktijk en kan op die manier helpen om de dienstverlening te bewaken en te verbeteren. Dat is in het belang van zowel de praktijk als de cliënten. Wilt u in contact komen met de cliëntenraad? Stuur een e-mail naar clientenraad@gclombok.nl.

(De cliëntenraad is niet voor de behandeling van individuele klachten of opmerkingen over uw behandeling. Daarvoor kunt u terecht bij de zorgverleners zelf)

Clientenraad GC Lombok

Leden Cliëntenraad (vlnr): Anna Jelsma, Marijn van Gelder, Anke Tichelaar, Els Eshuis