Ons zorgaanbod

Hieronder vindt u een volledige overzicht van het zorgaanbod verdeeld over de verschillende zorgverleners.

Huisarts GC Lombok Utrecht

Huisartsenzorg

Uw huisarts staat voor u klaar bij psychische en lichamelijke klachten. Voelt u zich niet goed of heeft u pijn, maak dan een afspraak via de assistentes. De assistentes kunnen u in veel gevallen ook helpen (zie hieronder). Als het nodig is kan de huisarts u doorverwijzen naar een andere zorgverlener.

Apotheek GC Lombok Utrecht

Doktersassistenten

De doktersassistenten adviseren en plannen afspraken. Onze assistenten zijn opgeleid om medische adviezen te geven en verrichten zelfstandig medische handelingen. Zij zijn vaak in staat u advies te geven zodat u niet naar het spreekuur hoeft te komen. U kunt bij de doktersassistenten op afspraak terecht voor:

 • Wondverzorging
 • Verwijderen van hechtingen
 • Wratten aanstippen
 • Urineonderzoek (blaasontsteking)
 • Bloeddruk meten
 • Bloedonderzoek
 • Injecties (vitamines, vaccinaties, medicatie)
 • Uitstrijkje (bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker)
 • Oren uitspuiten
 • Enkeltape
 • Zwangerschapstesten
Zorgverleners GC Lombok Utrecht

Praktijkondersteuner Huisarts (POH)

De POH ondersteunt de huisarts bij de werkzaamheden in de praktijk. De POH heeft een eigen spreekuur en is opgeleid om aandoeningen en klachten zelfstandig te behandelen. DE POH’s werken volgens een strikt protocol en overleggen als dat nodig is met uw huisarts. In Gezondheidscentrum Lombok werken verschillende POH’s die u kunnen helpen bij:

 • Neusbloedingen
 • Keelpijn
 • Voorhoofdsholteontsteking (Sinusitis)
 • Scheur-, snij-, schaaf-, bijt- en brandwonden
 • Tand door de lip
 • Huidreacties/ allergieën
 • Teken- of insectenbeet
 • Enkelverstuiking
 • Teenletsel
Psychologen GC Lombok Utrecht

Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisartsen - Geestelijke Gezondheidszorg. Zij zijn opgeleid om psychische klachten te behandelen op verwijzing van uw huisarts. U kunt bij hen terecht met onder andere somberheid, angst- of burn-out klachten. Ook bij lichamelijke klachten als gevoel van mentale klachten kunt u bij hen terecht.

Bij de POH-GGZ kunt u snel en laagdrempelig werken aan uw herstel. Het traject bestaat gemiddeld uit 5 tot 8 gesprekken van 30 minuten. Deze gesprekken worden vergoed door de basisverzekering. Er wordt geen aanspraak gedaan op uw eigen risico. Uw huisarts blijft door terugkoppeling op de hoogte van het traject.

De POH-GGZ heeft de volgende taken:

 • Probleem verhelderen
 • Voorlichting geven
 • Adviseren huisarts i.v.m. eventuele doorverwijzing
 • Preventie
 • Kortdurende behandeling
 • Begeleiden e-health
 • Nazorg GGZ
Huisarts GC Lombok Utrecht

Praktijkondersteuner Ouderen

De Praktijkondersteuner Ouderen (ouderen verpleegkundige) ondersteunt de huisartsen bij de zorg voor oudere patiënten vanaf ± 60 jaar. Dit houdt in dat zij tijdens huisbezoeken, samen met de patiënt, inventariseert wat er nodig is op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid en welbevinden. DE verpleegkundige probeert de zelfredzaamheid van ouderen te verbeteren en hen de regie over hun eigen leven te laten behouden. De Praktijkondersteuner Ouderen werkt nauw samen met uw huisarts en brengt hem/haar regelmatig op de hoogte. Daarnaast neemt zij enkele taken van de huisarts over.

U kunt bij de Praktijkondersteuner Ouderen terecht voor:

 • Hulp bij het aanvragen van voorzieningen (rollator, rolstoel, alarm, etc.)
 • Om u in contact te brengen met de juiste instanties
 • Als u zorgt voor een zieke partner, familielid of kennis (mantelzorg)
 • Ondersteuning van patiënten en naaste in de laatste levensfase (samen met huisarts)
 • Injecteren, wondcontrole, ziekenhuisbezoeken en controles van bloeddruk, bloedsuiker en gewicht
 • Coördinatie tussen zorgverleners als u bij meerdere zorgverleners onder behandeling bent
 • Hulp bij het vinden van de juiste oplossing als thuis wonen niet meer mogelijk is
Apotheek GC Lombok Utrecht

Praktijkondersteuner Chronische Ziekten (Somatiek)

De praktijkondersteuner Somatiek is een speciaal opgeleid om patiënten met een chronische aandoening te begeleiden. Binnen de huisartsenpraktijk ziet de POH mensen met suikerziekte, longziekten en verhoogde kans op het krijgen van hart- of vaatziekten. Hiervoor is er een eigen spreekuur. Lees hier meer over het spreekuur chronische aandoeningen.

Zorgverleners GC Lombok Utrecht

Praktijkondersteuner Medicijnen (Farmacotherapie)

Voor al uw vragen over medicijnen kunt u terecht bij de Praktijkondersteuner Farmacotherapie. De praktijkondersteuner geeft u meer informatie over uw medicatie en helpt u bij het (dagelijks) gebruik van medicijnen. Als u vragen heeft over uw medicijnen, bijwerkingen of stoppen met uw medicatie dan kunt u een afspraak maken. De huisarts kan u doorverwijzen of u kunt zelf om een afspraak vragen.

Mensen die veel medicijnen gebruiken worden door de Praktijkondersteuner Farmacotherapie gebeld. Bij gebruik van meerdere medicijnen kunnen problemen (bijwerkingen) voorkomen. Het is daarom belangrijk om kritisch naar de medicatie te kijken en het gebruik goed af te stemmen op uw situatie.

In de praktijk ondersteunt de praktijkondersteuner de huisarts bij de keuzes van medicijnen en een goed en veilig gebruik. De medewerkers in de huisartsenpraktijk worden ook door de praktijkondersteuner bijgeschoold op het gebied van medicijngebruik.