Bent u niet tevreden?

Bespreken met uw huisarts

Wanneer u niet tevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Als wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Klachtenfunctionaris

Mocht u het lastig vinden dit bespreekbaar te maken of er toch niet goed uitkomen met uw huisarts, dan kunt u een officiële klacht indienen. Dit kan via de directie van het gezondheidscentrum. U kunt uw klacht mailen naar lpietersen@gclombok.nl.

Geschillencommissie

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u op www.skge.nl.