Welkom bij Psychologen Praktijk Lombok

Helene de Swart - psycholoog in Utrecht Lombok

Welkom bij Psychologen Praktijk Lombok

Welkom bij de Psychologen Praktijk Lombok van Hélène Swart. Lees hieronder meer informatie over afspraak maken, tarieven en vergoedingen.

Contact opnemen

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen op maandag, dinsdag en donderdag. U kunt dan een bericht inspreken op de voicemail. Dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Psychologen GC Lombok Utrecht

Hélène de Swart

Tel: 06 - 412 28 440
Aanwezig: ma, di, do
BIG-nummer: 99052057652
KVK-nummer: 51377101
Wachttijd: Intakestop

Over mij

Mijn naam is Hélène de Swart. In 2003 ben ik als GZ-psycholoog een eigen psychologen praktijk begonnen in Gezondheidscentrum Lombok. Ik vind Lombok een hele leuke wijk en ook het zelfstandig werken in een groot team met verschillende disciplines maakt dit tot een hele fijne werkplek. Mijn werkwijze is open, direct en betrokken. De behandeling is naast klachtvermindering gericht op verbetering van de factoren die bijdragen tot de klachten en vergroting van het inzicht in het eigen functioneren. Vanzelfsprekend staat hierbij de hulpvraag van de cliënt centraal. Ik werk vooral met technieken uit de Cognitieve Gedragstherapie, Directieve Therapie, ACT, Mindfulness, schematherapeutische technieken en EMDR.

Ik werk volgens de zorgstandaarden. Dit zijn evidence-based protocollen, die  voor verschillende soorten problemen bestaan. Ze zijn op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd en bovengenoemde  behandelvormen zijn opgenomen in de zorgstandaard. Een patiëntenversie van de zorgstandaarden kunt u inzien op https://www.thuisarts.nl

Helene de Swart - psycholoog in Utrecht Lombok

Tarieven en vergoedingen

Behandeling bij Psychologen Praktijk Lombok valt onder de basisverzekering. Dit betekent dat de behandeling bij mij volledig vergoed wordt door uw zorgverzekeraar, met uitzondering van uw eigen risico en mits ik een contract heb afgesloten met uw zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig en dient er sprake te zijn van een classificatie volgens de DSM-5.

Zorgprestatiemodel

Behandelingen in de GGZ vinden plaats binnen het Zorgprestatiemodel. De maximale tarieven zijn vastgesteld door de NZA, en zijn afhankelijk van de duur van het consult en het type consult (behandeling of diagnostiek). De diverse tarieven van de GZ-psycholoog vindt u in de tabel.

In de GGZ wordt gewerkt met de zogenaamde ‘zorgvraagtypering’. Dit houdt in dat ik verplicht ben om met u een vragenlijst (HONOS+) door te nemen om te bepalen welk zorgvraagtype bij u van toepassing is. De uitkomst van deze lijst bepaalt de zorgvraagzwaarte waarbinnen u behandeld wordt.

Het zorgvraagtype komt ook op de factuur aan de verzekering te staan. Indien u hier bezwaar tegen hebt, kunt u bij mij een privacyverklaring invullen. Het zorgvraagtype zal dan niet aan de zorgverzekering doorgegeven worden.

Op de website van de NZA over het Zorgprestatiemodel kunt u zowel de tool die gebruikt wordt voor de zorgvraagtypering, als de diverse tarieven voor diagnostiek en behandeling door de GZ-psycholoog terugvinden.

Wanneer er geen sprake is van verzekerde zorg is het ook mogelijk in behandeling te komen. Dan gaat het om klachten waarbij geen stoornis volgens de criteria van de DSM-5 aanwezig is, zoals onzekerheid, perfectionisme, rouw of werkgerelateerde problemen. De kosten voor het OVP tarief als u zelf betaalt is 120 euro per sessie. U krijgt dan zelf maandelijks een rekening welke niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. In het geval dat uw werkgever een traject betaalt maak ik een offerte voor het volledige NZA tarief van 135,89 euro per sessie van 45 minuten.

CO0302 Diagnostiek 30 min. € 114,20
CO0367 Behandeling 30 min. € 95,67
CO0432 Diagnostiek 45 min. € 159,70
CO0497 Behandeling 45 min. € 135,89
CO0562 Diagnostiek 60 min. € 183,44
CO0627 Behandeling 60 min. € 161,46
CO0692 Diagnostiek 75 min. € 223,48
CO0757 Behandeling 75 min. € 198,72
CO0822 Diagnostiek 90 min. € 274,01
CO0887 Behandeling 90 min. € 242,76
CO0952 Diagnostiek 120 min. € 380,13
CO1017 Behandeling 120 min. € 346,41

Nza-tarieven 2024 Prestatie setting 1: ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II; GZ-psycholoog

Afzeggen/wijzigen afspraken

Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten verzoek ik u dit zo vroeg mogelijk telefonisch door te geven. Afzeggingen tot 2 werkdagen (48 uur) van te voren worden niet in rekening gebracht. Een afzegging vanaf 48 uur van te voren tot aan de afspraak wordt in rekening gebracht en kost €75,-. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Om deze kosten te voorkomen is het ook mogelijk om van uw afspraak een (beeld)bel-afspraak te maken.

Wat betekent dit voor u?

Na verwijzing van uw huisarts spreken wij een intakegesprek af. In ons eerste gesprek wordt bekeken of er sprake is van verzekerde zorg en wat de behandelmogelijkheden zijn. In het tweede gesprek vullen wij de HONOS+ in, om vast te stellen wat de zorgvraagzwaarte is. Afhankelijk hiervan bepalen we samen de behandeldoelen, het behandelplan en het aantal gesprekken.

Indien er geen sprake is van verzekerde zorg heeft u twee mogelijkheden, namelijk behandeling door de huisarts/POH-GGZ, of de gesprekken bij mij, zelf bekostigen. Aan mensen die wel klachten hebben maar geen stoornis volgens de criteria van de DSM-5 bied ik uiteraard ook psychologische hulp. Vaak gaat het hierbij om persoonlijke issues zoals sociale onzekerheid, perfectionisme, rouw, u ongelukkig voelen of werkgerelateerde problematiek. Dergelijke overige psychologische therapieën (OVP) worden dus niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Het gecontracteerde tarief is altijd een percentage van de hierboven vermelde maximumtarieven. U kunt bij mij navragen wat het gecontracteerde tarief voor uw zorgverzekeraar is. Dit tarief telt mee voor uw eigen risico. Het eigen risico bedraagt in 2024 € 385,00 voor iedereen van 18 jaar en ouder.

Ik heb contracten met een aantal zorgverzekeraars afgesloten. In 2024 betreft dit ASR, CZ, DSW, Menzis, VGZ, Zorg en Zekerheid, Zilveren Kruis,  en alle hieronder vallende zorgverzekeringen. Facturering geschiedt maandelijks en de factuur wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Wel wordt het eigen risico verrekend.

Vanwege het door CZ gehanteerde omzetplafond kan ik in 2024 geen cliënten meer aannemen die bij CZ verzekerd zijn.

In mijn praktijk duren behandelafspraken doorgaans 45 of 60 minuten. Een EMDR-behandeling duurt meestal 90 minuten. Een behandeling start met 2 diagnostiekgesprekken van 60 minuten. De tarieven zijn gebaseerd op werkelijke tijd en worden afgerond op 15 minuten.

 

Contact bij crisis

Hoewel ik altijd zal proberen snel te reageren op uw berichten, kan het voorkomen dat u direct hulp nodig heeft. Bij zeer dringende zaken en crisis dient u daarom contact op te nemen met uw huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost.

Afwezigheid en waarneming

Bij afwezigheid wegens vakantie of ziekte wordt mijn praktijk waargenomen door een collega. Deze waarneming wordt indien op u van toepassing met u besproken. Waarneming is uitsluitend bedoeld voor cliënten die bij mij in behandeling zijn. Voor zeer dringende zaken en bij crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Kwaliteit

Ik ben als GZ-psycholoog ingeschreven in het BIG-register, wat aangeeft dat ik door de wet erkende opleidingen heb gevolgd. Als lid van de LVVP wordt mijn praktijkvoering eens in de 5 jaar gevisiteerd.Hoewel ik naar eer en geweten werk en me houd aan de beroepscodes, kan het helaas toch voorkomen dat u ontevreden bent. In dat geval hoop ik dat u dat aan mij aangeeft zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Mocht dit niet naar tevredenheid lukken dan kunt u gebruik maken van formele mogelijkheden om een klacht in te dienen. Wanneer u vindt dat ik ernstig tekort schiet in mijn professioneel handelen, dan kunt u een klacht indienen bij mijn beroepsvereniging, de LVVP. Alle informatie hierover vindt u op deze website.

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen:

  • LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) - Bezoek website
  • VEN (Vereniging EMDR Nederland) - Bezoek website
LVVP gevisiteerd logo psychologen

Contactgegevens

Bezoekadres

Gezondheidscentrum Lombok
J. P. Coenstraat 200
3531 HX Utrecht

Contact

Tel: 06 - 412 28 440

Wachttijden

Op dit moment heb ik helaas een intakestop en neem ik geen nieuwe cliënten aan.