Gedragsregels

Het gezondheidscentrum wil een plek zijn waar patiënten zich prettig voelen en medewerkers graag willen werken. Daarom hebben wij met elkaar een aantal gedragsregels opgesteld:

 • Medewerkers en patiënten gaan respectvol met elkaar om.
 • Schelden, schreeuwen, dreigen, lichamelijk geweld en discriminatie zijn vormen van agressie en worden niet getolereerd.
 • Bij agressie volgt er een gesprek met de zorgverlener.
 • Bij herhaalde agressie volgt uitzetting uit de praktijk/gezondheidscentrum.
 • In geval van lichamelijk geweld of ernstige bedreiging wordt aangifte gedaan bij de politie en volgt direct uitzetting uit het gezondheidscentrum.
 • Roken en het gebruik van alcohol en drugs is verboden in het gezondheidscentrum Lombok.
 • Het bij u dragen van wapens is verboden in het gezondheidscentrum.
 • Het is verboden zonder toestemming te fotograferen of te filmen.
 • Telefoneren in de wachtzaal mag, maar houd rekening met de andere aanwezigen.
 • Telefoneren bij de zorgverlener mag alleen met toestemming van de zorgverlener.
 • Bij calamiteiten moet een ieder de aanwijzingen van de medewerkers van het gezondheidscentrum opvolgen.

Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doet het gezondheidscentrum aangifte bij de politie.